Polisa Sigurnosti - SABAI TRAVEL

Polisa Sigurnosti

Polisa o poštovanju privatnosti

 

Dobro došli!

Kada koristite portal Sabai Travel, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo
 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke
 • Kako koristimo Vaše lične podatke
 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše
  lične podatke sa trećim licima
 • Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim
  podacima koje prikupljamo
 • Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u
  vezi sa Vašim ličnim podacima
 • Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

 

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

 

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja Sabai Travel, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje internet portala , prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

 

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na Sabai Travel. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, broja lične karte i jedinstvenog matičnog broja (zakonska obaveza)

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem Sabai Travel

Podaci o načinu na koji koristite Sabai Travel

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve komentare postavili na Sabai Travel, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje sajta, te koje ste druge korisnike Sabai Travel kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar Sabai Travel. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar Sabai Travel, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom KupujemProdajem realizovane putem kontakt forme.

 

Podaci o Vašim uređajima

 

Tokom korišćenja Sabai Travel, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate internet portalu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate Sabai Travel.

 

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja Sabai Travel, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

 

Kada pristupate Sabai Travel, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje internet portala može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje Sabai Travel.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

 

Sabai Travel Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

 

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika Sabai Travel u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija internet portala, poput postavljanja komentara i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Sabai Travel. U slučaju da se korišćenjem Sabai Travel izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

 

Kako bi osnovna usluga koju Sabai Travel nudi svojim korisnicima bila kvalitetna potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija internet portala, npr. postavljanja komentara, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Sabai Travel, automatskog pamćenja lozinke za Sabai Travel korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd.

 

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

 

Sabai Travel svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko Sabai Travel ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

 

Kako koristimo Vaše lične podatke

 

Sabai Travel odatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko KupujemProdajem nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom Sabai Travel koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar Sabai Travel nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem Sabai Travel, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj komentara odjednom, postavlja komentare neprimerene sadržine, postavlja komentare u pogrešnu kategoriju sajta, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov komentar u odgovarajuću kategoriju ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke Sabai Travel čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Sabai Travel kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja Sabai Travek. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Sabai Travel, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Sabai Travel će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

 

Sabai Travel može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
 • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
 • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja SabaiTravel.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja Sabai Travel prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Sabai Travel nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adevatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa SabaI Travel i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera Sabai Travel, poput kompanije GoDaddy.
 • Partnerske softverske kompanije, poput kompanije Go Daddy sa sedištem u Arizona, USA.
 • Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije GoDaddy, koja vrši analizu posećenosti internet portala u Srbiji.
 • Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Go Daddy sa sedištem u Arizona, USA.
 • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Go Daddy sa sedištem u Arizona, USA.

 

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Sabai Travel (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik Sabai Travel, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moj profil podaci” koja se nalazi u “HOME” meniju na Sabai Travel (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj Sabai Travel korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “HOME” meniju na Sabai Travel (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj Sabai Travel korisnički nalog).

Rukovalac Vašim podacima je Sabai Travel, osnivač i vlasnik internet portala, sa sedištem u Beogradu, Srbija, registarski broj: 21308994. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na Sabai Travel.

 

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u Sabai Travel je Ben Hanna, advokat. Kontakt: https://www.linkedin.com/in/ben-hanna-3a435a82/

 

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

 

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na Sabai Travel, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

Kada Sabai Travel otvarate sa računara, kontakt formu uvek možete pronaći u donjem desnom uglu. Kružnog je oblika, sa tekstom “Predlog, Problem, Kontakt”.

 

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Sabai Travel će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Sabai Travel. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

 

 • O nama

  Stay Sabai Travel je predstavništvo turističke agencije iz Bangkoka, otvorena 2017. godine u Beogradu, specijalizovano za putovanja u ovu prelepu kraljevinu. Naš cilj je da se poveća interesovanje ljudi za putovanje na Tajland u Srbiji i prave programi za njihovu satisfakciju. S nama postoji mogućnost i da putnici sami diktiraju svoj program, uz savete stručnih saradnika, a na osnovu vaših želja i budžeta. Nudimo paket aranžmane za putovanje na Tajland tokom cele godine kako za individualne upite, tako i za grupna putovanja.

  Terms & Conditions

  Privacy Policy

 • Informacije

  License: Thailand TAT. License 14/01561

 • Adresa

  Address: 672/30 Si Phraya road, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
  Phone: +66(0)82 599 6159 (WhatsApp) Fax: +66(0) 2116 2315
 • Kontakt

  Email: [email protected]

 • Website By Ben Hanna | Copyright Sabai Travel Doo 2017